Σχολές Πληροφορικής στη Βουλγαρία

Σχολές Πληροφορικής στη Βουλγαρία

Τι παρέχουμε

Το γραφείο μας και η κα Τουλή προσωπικά ( εξειδικευμένη στο Δίκαιο Εκπαίδευσης Βουλγαρίας – μεταπτυχιακό στο Διοικητικό Δίκαιο – επίσημη μεταφράστρια και συνεργάτιδα προξενείου Βουλγαρίας ) , με 15ετή συμμετοχή και εμπειρία σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και σε συνεργασία με έμπειρους καθηγητές αναλαμβάνει :

Μεταγραφές ,διακοπές φοίτησης, αναγνώριση πτυχίων Βουλγαρίας και απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων  

παρέχοντας νομικά διαπιστευμένες υπηρεσίες χωρίς μεσάζοντες και χωρίς απρόοπτα!!!

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ …ΚΑΝΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Σπουδές πληροφορικής στη Βουλγαρία

Σπούδασε σε αναγνωρισμένα Αγγλόφωνα και Βουλγαρόφωνα πανεπιστήμια Βουλγαρίας με το γραφείο μας Τουλή Χαρά και Συνεργάτες

  • Πανεπιστήμια : Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ,Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο 
  • Διάρκεια  σπουδών :4έτη
  • Γλώσσα :ΕΝG ,BG
  • Δίδακτρα :3000 ευρώ
  • Εξετάσεις Εισαγωγής :Αγγλικά
  • Υποβολή φακέλου εγγράφων εξετάσεων εισαγωγής :Ιούλιο
  • Προπαρασκευαστικό έτος :Μόνο για Βουλγαρική γλώσσα