Privacy Policy

Privacy Policy

To γραφείο Τουλή Χαρά & Συνεργάτες  είναι ένα δικηγορικό γραφείο που αναλαμβάνει :

 • Επίσημες μεταφράσεις Βουλγαρικών ,καθώς η Κα Τουλή είναι διαπιστευμένη συνεργάτιδα προξενείου Βουλγαρίας
 • Διαδικασίες εγγραφών σε πανεπιστήμια Βουλγαρίας στα πλαίσια Δικαίου Παιδείας που έχει εξειδικευτεί.
 • Νομικές υπηρεσίες ως δικηγόρος ελληβουλγαρικών υποθέσεων

Η Ασφάλεια των Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου:

 • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα του γραφείου και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

το γραφείο στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Προστασία του φυλασσόμενου αρχείου, των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες του γραφείου από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
 • Διαρκή ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Πλήρη δέσμευση για πιστή εφαρμογή και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΠ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΣΔΑΠ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

Το σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες του ΣΔΑΠ στον τομέα της εργασίας του.

Το γραφείο και όλοι οι συνεργάτες δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Τουλή Χαρά & Συνεργάτες

 

 1. Cookies και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης- Λειτουργίες και υπηρεσίες του ιστότοπου

 

Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών σε προγράμματα περιήγησης  (Chrome, Mozilla Firefox κλπ). Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, κινητά και άλλες συσκευές. Άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας, των αναγνωριστικών που σχετίζονται με τη συσκευή σας, και άλλου λογισμικού, χρησιμοποιούνται για παρόμοιους σκοπούς. Στην παρούσα πολιτική, οι τεχνολογίες αυτές αναφέρονται ως “cookies”. 

 

 1. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του. Τα cookies , μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας την αλληλεπίδραση  με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του. 

 

 1. Σχετικά Cookies

 

Κατά την περιήγηση των χρηστών στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή τους cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: Για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδίκτυο , εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube κλπ), υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps), ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

 

 1. Απολύτως Απαραίτητα Cookies

 

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο διαδικτυακός αυτός τόπος (website) και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ενεργοποιούνται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που πραγματοποιείτε σχετικά με αιτήματα για υπηρεσίες, όπως ο καθορισμός προτιμήσεων απορρήτου ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας αποκλείει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα του website ενδέχεται να μην λειτουργούν στη συνέχεια. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Cookies Παρακολούθησης Απόδοσης

 

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας ώστε να μετράμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του διαδικτυακού μας τόπου (website). Μας βοηθούν να μάθουμε ποιες σελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς και να δούμε πώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στο website μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies τηρούνται συγκεντρωτικά και επομένως είναι ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε επισκεφθήκατε το website μας και δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την απόδοσή του.

 

 1. Λειτουργικά Cookies

 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον διαδικτυακό μας τόπο (website) να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους των οποίων οι υπηρεσίες προστέθηκαν στις σελίδες μας. Εάν δεν διατηρήσετε ενεργοποιημένα αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

 

 1. Παροχή, βελτίωση και ανάπτυξη Υπηρεσιών

 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες της ιστοσελίδας χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με τις Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία. Επίσης, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για να παρέχουμε συντομεύσεις και προτάσεις

 

 1. Επικοινωνία με εσάς

 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να ενημερώσουμε  για τις Υπηρεσίες μας και να πληροφορήσουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας  σχετικά με τις πολιτικές και τους όρους χρήσης.

 

 1. Προώθηση της ασφάλειας

 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να επαληθεύουμε δραστηριότητες και να προωθούμε την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών είτε εκτός αυτών, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας. Για την παροχή και την υποστήριξη των Υπηρεσιών μας, καθώς και όλων των χρήσεων που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα της πολιτικής μας, χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. 

 

 1. Απενεργοποίηση Cookies

 

Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.

Θεσσαλονίκη, 01-11-2021                              

Toulichara