Νομικές Υπηρεσίες για Ακίνητα σε Ελλάδα & Βουλγαρία

Νομικές Υπηρεσίες για Ακίνητα σε Ελλάδα και Βουλγαρία

greece_and_bulgaria_flag
greece_and_bulgaria_flag

Εμπράγματο Δίκαιο

Στο δικηγορικό γραφείο Τουλή Χαρά και Συνεργάτες παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες στο τομέα του Εμπράγματου Δίκαιου και μπορούμε να σας βοηθήσουμε ώστε να επιτύχετε μια άκρως επιτυχημένη συναλλαγή αναλαμβάνοντας τον συντονισμό, διαχείριση και εκτέλεση όλων νομικών ενεργείων.

Την τελευταία δεκαετία ιδιώτες και εταιρίες από Ελλάδα ή Βουλγαρία έχουν επιδείξει αμφίδρομο ενδιαφέρον στην απόκτηση ιδιοκτησίας και επένδυσης σε γη , ακίνητα κλπ .Επομένως πλέον απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των  απαιτούμενων ενεργειών και στις δύο χώρες όσο αφορά έλεγχο τίτλων ,ιδιοκτησιακού καθεστώτος , νομικής υποστήριξης συμβολαίων μισθωτηρίων κλπ

Το Εμπράγματο Δίκαιο έχει ως αντικείμενο τα δικαιώματα επί πραγμάτων δηλαδή την κυριότητα, τις δουλείες, το ενέχυρο, την υποθήκη, το περιεχόμενό τους, τον τρόπο σύστασης και μεταβίβασής τους καθώς και τον τρόπο προστασίας τους.

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε :

toulichara_home

Μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών

toulichara_real_estate

Η αγορά και πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας είναι μια διαδικασία απαιτεί την ενασχόληση Δικηγόρου με γνώσεις στο εμπράγματο δίκαιο, ο οποίος σε στενή συνεργασία με Συμβολαιογράφο θα θέσει το πλαίσιο και θα διασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί παράγοντες ενός τέτοιου απαιτητικού έργου θα είναι σύμφωνα με συμφέρον πελάτη, ώστε να αισθάνεται ασφάλεια.

Το πρώτο και πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να διαχειριστεί και να ολοκληρωθεί από πλευράς δικηγόρου είναι η διενέργεια νομικής έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο, όπως επίσης και στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναφορικά με τις μεταβιβάσεις ακινήτων και συνεργάζεται με γραφεία έμπειρων συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαίων, μηχανικών για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων καθώς και με λογιστικά γραφεία για την επίλυση φορολογικών ζητημάτων.

Real estate

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα ή στην Βουλγαρία χρειάζεται συνδρομή από δικηγόρο καθώς απαιτείται η ενδελεχής έρευνα του ώστε να καταστεί ξεκάθαρη η νομική του κατάσταση.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές σε όλη την έκταση της real estate δραστηριότητας σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Κύρια δραστηριότητά μας σε αυτόν τον τομέα είναι οι συνεχώς αυξανόμενες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες συνοδεύονται από μια σειρά νομικών διεργασιών.

Aυτές είναι:

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες των πελατών έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών και ειδικών από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που συνδράμουν  σε κάθε στάδιο της διαδικασίας (αρχιτέκτονες, οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, μηχανικούς αλλά και ανθρώπους του marketing),προκειμένου να σας υποστηρίξουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει καθ’όλη τη διάρκεια της επένδυσης σας.