Σχολές Πληροφορικής στη Βουλγαρία - Προετοιμασία Σπουδών

Σχολές Πληροφορικής στη Βουλγαρία

Τι παρέχουμε

Το γραφείο μας και η κα Τουλή προσωπικά ( εξειδικευμένη στο Δίκαιο Εκπαίδευσης Βουλγαρίας – μεταπτυχιακό στο Διοικητικό Δίκαιο – επίσημη μεταφράστρια και συνεργάτιδα προξενείου Βουλγαρίας ) , με 15ετή συμμετοχή και εμπειρία σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και σε συνεργασία με έμπειρους καθηγητές αναλαμβάνει :

Μεταγραφές ,διακοπές φοίτησης, αναγνώριση πτυχίων Βουλγαρίας και απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων  

παρέχοντας νομικά διαπιστευμένες υπηρεσίες χωρίς μεσάζοντες και χωρίς απρόοπτα!!!

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ …ΚΑΝΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
toulichara_computer_science

Σπουδές πληροφορικής στη Βουλγαρία

Σπούδασε σε αναγνωρισμένα Αγγλόφωνα και Βουλγαρόφωνα πανεπιστήμια Βουλγαρίας με το γραφείο μας Τουλή Χαρά και Συνεργάτες

  • Πανεπιστήμια : Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ,Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο 
  • Διάρκεια  σπουδών :4έτη
  • Γλώσσα :ΕΝG ,BG
  • Δίδακτρα :3000 ευρώ
  • Εξετάσεις Εισαγωγής :Αγγλικά
  • Υποβολή φακέλου εγγράφων εξετάσεων εισαγωγής :Ιούλιο
  • Προπαρασκευαστικό έτος :Μόνο για Βουλγαρική γλώσσα
Toulichara