Πανεπιστήμιο Δασοπονίας

Πανεπιστήμιο Δασοκομίας

UNIVERSITY OF FORESTRY (UF) - SOFIA

Το Πανεπιστήμιο Δασοκομίας, , με έδρα τη Σόφια, είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο με 6 σχολές με συνολικά 30 τμήματα. Για περισσότερα από 90 χρόνια τώρα, το University of Forestry είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία που παρέχει εκπαίδευση στη δασοκομία, τη διαχείριση δασών, την αρχιτεκτονική τοπίου και την επεξεργασία ξύλου.Ενώ πλέον έχει και τμήμα Κτηνιατρικής από τα πιο σύχχρονα  της Ευρώπης

  • Επίσημος σύνδεσμος : https://ltu.bg/en/
  • Πόλη : Σόφια
  • Κατηγορία Σπουδών : Κτηνιατρική ,Δασολογία, Οικολογία ,Διοίκηση επιχειρήσεων