Ορκομωσία ιατρικής Βουλγαρία ST. KLIMENT OHRIDSKI
Ορκομωσία ιατρικής Σόφιας 09ΔΕΚ2021 «Αγ. Κλημέντιος της Οχρίδας» (St. Kliment Ohridski) Τουλή Χαρά 19 Νοεμβρίου 2021
Ορκομωσία ιατρικής Σόφιας 09ΔΕΚ2021 «Αγ. Κλημέντιος της Οχρίδας» (St. Kliment Ohridski)
09 Δεκεμβρίου 2021 – Ορκομωσία ιατρικής
Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Αγ. Κλημέντιος της Οχρίδας»
(SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI)
Όπως σε κάθε ορκομωσία έτσι και σε αυτή θα βρίσκομαι η ίδια στη Σόφια
για προετοιμασία διαδικασίων και σχετικές διευκρινίσεις προς τους αποφοίτους.
 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει για λογαριασμό των απόφοιτων εξ ολοκλήρου:
την διεκπεραίωση της διαδικασίας νομιμοποίησης πτυχίων ορκωμοσίας και συνοδευτικών εγγράφων αποφοίτων πανεπιστημίων της Βουλγαρίας.
Σφραγίδα Χάγης ,άδεια ασκήσεως, επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις, ΔΟΑΤΑΠ κλπ.
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων τονίζω ότι :
η ολοκληρωμένη διεκπεραίωση απαιτεί ταυτόχρονες ενέργειες και γνώση διαδικασιών τόσο στην Βουλγαρία όσο και στην Ελλάδα