Σπουδές στη Βουλγαρία
Σπουδές στη Βουλγαρία -Studying in Bulgaria Τουλή Χαρά 2 Μαρτίου 2022
Σπουδές στη Βουλγαρία -Studying in Bulgaria

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Χρήσιμες  πληροφορίες

 για  όσους  επιθυμούν  να  σπουδάσουν

σε πανεπιστήμια της  Δημοκρατίας  της   Βουλγαρίας

( ακαδημαϊκό  έτος  2017- 2018 )

Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια στη Βουλγαρία  είναι δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία είναι θεσμικά διαπιστευμένα από το Εθνικό Οργανισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Τα πανεπιστήμια στη Βουλγαρία είναι αυτόνομα ως προς  το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε όλους τους θεσμούς εφαρμόζεται ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και αξιολόγησης.

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι Πανεπιστήμια,  Κολλέγια και Εξειδικευμένες Ανώτατες Σχολές. Τα πανεπιστήμια, όπως στις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, παρέχουν τρεις κύκλους σπουδών: Bachelor (προπτυχιακό), Master degree (μεταπτυχιακό), και Διδακτορικό.

Ο προπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί  τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, ενώ το  μεταπτυχιακό διαρκεί πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ένα χρόνο μετά την απόκτηση πτυχίου. Το τρίτο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η απόκτηση διδακτορικού πτυχίου. Εξειδικευμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν τέτοια πτυχία σε έναν ή περισσότερους τομείς της επιστήμης, των τεχνών, του αθλητισμού και της άμυνας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  – Γενικές πληροφορίες !

Κάθε πανεπιστήμιο έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του στα αγγλικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα παράβολα για την εγγραφή.

Ανάμεσα στα βασικά έγγραφα τα οποία πρέπει να έχει ο υποψήφιος συγκαταλέγονται:

  1. Απολυτήριο λυκείου με την αναλυτική βαθμολογία (επικυρωμένο με την Σφραγίδα της Χάγης)
  2. Πιστοποιητικό για συνέχιση σπουδών στην Ελλάδα (επικυρωμένο με την Σφραγίδα της Χάγης)
  3. Ιατρική γνωμάτευση εντός ενός μηνός – από κρατικό νοσοκομείο (επικυρωμένη με την Σφραγίδα της Χάγης)
  4. Αντίγραφο της ταυτότητας
  5. Αντίγραφο της Βουλγαρικής ταυτότητας για τους κατόχους διπλής    υπηκοότητας, η μια εκ των οποίων είναι η Βουλγαρική.
  6. Τέσσερεις έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

Τα πρώτα τρία (1,2,3) δικαιολογητικά  πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Βουλγάρικα.

Προσέξτε!  Για τη μετάφραση να βρείτε τη λίστα μεταφραστών στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου  της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Θεσσαλονίκη / ή να την παραλάβετε από τον Προξενείο. Στη συνέχεια, η μετάφραση  χρειάζεται επικύρωση από το Προξενείο.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές γίνονται στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο, στο τμήμα «Φοιτητών Αλλοδαπών» .

Προσέξτε! Η προθεσμία εγγραφής διαρκεί ανάλογα με το  πρόγραμμα εγγραφής του κάθε πανεπιστήμιου.

Για περισσότερες πληροφορίες  να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του συγκριμένου πανεπιστήμιου.(Επισυνάπτεται λίστα με τους συνδέσμους του κάθε πανεπιστημίου)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας : 

πηγή : https://www.mfa.bg/en/embassies/greecegk/813